HOME2020-04-15T15:51:16+02:00

COVID-19 + GLOBAL MOBILITY

De COVID-19 pandemie stelt momenteel mensen en bedrijven wereldwijd voor grote uitdagingen. Er heerst grote onzekerheid en er zullen ook bij u volop vragen zijn. In deze tijd staat LIMES international met al haar disciplines dan ook voor u klaar om te adviseren bij vragen omtrent het coronavirus in relatie tot global mobility.

Meer lezen over alle global mobility-gerelateerde maatregelen?

LEES MEER

CORONA UPDATES
Meer nieuws

ABOUT LIMES

Mensen en bedrijven die over landsgrenzen opereren, kunnen niet zonder gespecialiseerde integrale fiscaal-juridische ondersteuning. LIMES international biedt al ruim dertig jaar integrale dienstverlening op het gebied van corporate tax, employee tax, social security, VAT & customs, legal en immigration. Disciplines die we, als one-stop-shop, onder één dak aanbieden. We ontzorgen en faciliteren, zodat u kunt excelleren in internationaal zakendoen.

LIMES international stelt kritische vragen, verkent nieuwe mogelijkheden en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag. We adviseren u over grensoverschrijdende activiteiten en helpen u bij het implementeren van deze adviezen. Als de wereld uw speelveld is, staan onze toegewijde adviseurs klaar om u te ondersteunen bij internationale vraagstukken.

Meer lezen

LATEST NEWS

Nederlandse verblijfsvergunning voor alle Britse onderdanen en hun gezinsleden

2 juli 2020|

Indien u een Brits onderdaan bent of een gezinslid van een Brits onderdaan dan zal in de overgangsperiode, te weten 1 februari 2020 t/m 31 december 2020 uw verblijfsrecht in Nederland niet veranderen. Echter vanaf 1 januari 2021 heeft u een verblijfsdocument nodig om in Nederland te blijven wonen. Indien u als Brits onderdaan of gezinslid daarvan in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) staat ingeschreven en in Nederland woont dan ontvangt u in de overgangsperiode (met een mogelijke uitloop tot 1 juli 2021) een uitnodigingsbrief van de IND tot het doen van een online aanvraag voor een verblijfsdocument. Deze moet binnen 4 weken worden ingediend. Daarna ontvangt u een uitnodiging om via de website van de IND een afspraak in te plannen voor het afgeven van biometrische gegevens. De IND zal uw Nederlandse verblijfsvergunning per koerier naar uw huisadres verzenden. Indien u problemen ondervindt met de online aanvraag of u heeft nog geen brief ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Meldingsplicht internationale tewerkstellingen (WagwEU) #2

29 juni 2020|

Nu de internationale economie langzaamaan weer op gang komt en landen de grenzen heropenen, wijzen wij graag nogmaals op de meldingsplicht die vanaf 1 maart 2020 in Nederland geldt. Buitenlandse werkgevers die in het kader van internationale dienstverrichting werknemers uit andere Europese lidstaten en de EER/Zwitserland in Nederland tewerkstellen, zijn verplicht hiervan melding te doen bij de Nederlandse autoriteiten. De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) moet deze melding doen, waarvan automatisch een afschrift met  de Nederlandse inlener (dienstontvanger) wordt gedeeld. De Nederlandse inlener heeft een controleplicht en is verplicht onjuistheden of het niet ontvangen van het afschrift te rapporteren binnen vijf werkdagen na de start van de werkzaamheden in Nederland. Het niet of onvolledig melden van de betreffende tewerkstelling kan bestraft worden met een boete. Niet voor elke tewerkstelling bestaat een meldplicht. Er is een aantal vrijgestelde categorieën van werknemers. In Nederland geldt voor zelfstandigen ook een meldplicht. De melding moet worden gedaan via het online meldloket.

GO TO NEWS ARCHIVE

LET’S TALK!