HOME2021-10-08T08:53:51+02:00

OVER LIMES INTERNATIONAL

Mensen en bedrijven die over landsgrenzen opereren, kunnen niet zonder gespecialiseerde integrale fiscaal-juridische ondersteuning. LIMES international biedt al ruim dertig jaar integrale dienstverlening op het gebied van corporate tax, employee tax, social security, VAT & customs, legal en immigration. Disciplines die we, als one-stop-shop, onder één dak aanbieden. We ontzorgen en faciliteren, zodat u kunt excelleren in internationaal zakendoen.

LIMES international stelt kritische vragen, verkent nieuwe mogelijkheden en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag. We adviseren u over grensoverschrijdende activiteiten en helpen u bij het implementeren van deze adviezen. Als de wereld uw speelveld is, staan onze toegewijde adviseurs klaar om u te ondersteunen bij internationale vraagstukken.

Corporate story

WAAROM LIMES?

“LIMES betekent voor mij professionele, goed doordachte antwoorden op eenvoudige vragen en concrete handen bij de uitwerking van deze doordachte antwoorden zonder overbodig werk. Met LIMES erbij klopt het!”

Edwin Flooren, STUCOMM

“In de samenwerking met LIMES waardeer ik de professionaliteit, de korte lijnen en het persoonlijke contact. Die professionaliteit vindt zeker ook zijn beslag in LIMES academy en in de zowel regionale als landelijke zichtbaarheid bij onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving.”

Marlon van Leeuwen, LEIDEN UNIVERSITY

“We have been using LIMES international for tax advise and tax submissions for our expatriates to great satisfaction – the combination of a strong personal touch, proactivity and a high level of competence brings a unique value proposition to the table – on top the LIMES people are friendly and easy to deal with.”

Peder Winther, KUEHNE + NAGEL

“LIMES betekent voor mij expertise met een personal touch! Advies op maat maar in de wetenschap dat ook nagedacht en meegedacht is buiten het specifiek gevraagde.”

Henrik-Jan Rinner, ADO Den Haag

“Medewerkers naar het buitenland sturen of uitzenden is complex en ingewikkeld. Dit vraagt om expertise en focus. Waar wij als specialist klanten helpen bij veiligheid en zekerheid is LIMES international vooral de specialist met focus op belasting en wetgeving. Hier vullen we elkaar goed aan voor werkgevers met internationale arbeid. Goede en prettige partners om mee samen te werken. Ook op het gebied van LIMES academy.”

Michel Teunisse, AON RISK SOLUTIONS

NEWSFLASH
Meer nieuws

NEWSFLASH

Ontheffing toepassing anoniementarief loonheffing bij vertraging afgifte burgerservicenummers

22 september 2022|

Wanneer een werkgever niet over het burgerservicenummer (BSN) van een werknemer beschikt, moet hij voor de inhouding van loonbelasting gebruik maken van het anoniementarief van 52%. Dit is aanzienlijk hoger dan het reguliere tarief. Uit het buitenland afkomstige werknemers dienen dit BSN bij hun gemeente aan te vragen. De wachttijden voor het maken van een afspraak zijn in bepaalde gemeenten opgelopen tot enkele maanden. Gedurende deze tijd is de werkgever formeel gehouden het hoge anoniementarief toe te passen. Onlangs heeft de Belastingdienst echter toegezegd om in dergelijke gevallen een soepel standpunt in te kunnen nemen. Indien werkgever en werknemer kunnen aantonen dat zij geen invloed hebben op het ontbreken van een BSN, kan de Belastingdienst worden verzocht om instemming dat het anoniementarief niet wordt toegepast.

Intrekking vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen kan financieel nadeel opleveren

5 augustus 2022|

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de goedkeuring voor de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen ingetrokken. Voor ingezetenen van Nederland die een dergelijke beloning ontvangen van een buiten Nederland gevestigde entiteit kan dit een financieel nadeel opleveren. Wat is hier aan de hand? Ingezetenen van Nederland vermelden hun wereldinkomen in hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, waaronder hun eventuele beloningen als bestuurder of commissaris bij buitenlandse entiteiten. Deze beloningen zullen doorgaans ook belast worden in het land van vestiging van de buitenlandse entiteit. Ter voorkoming van dubbele heffing (dezelfde beloning in zowel Nederland als in het buitenland belast) heeft Nederland met veel landen belastingverdragen gesloten. In de meeste verdragen past Nederland deze voorkoming toe door toe te staan dat de buitenlandse belasting verrekend mag worden met de over het wereldinkomen verschuldigde Nederlandse belasting (credit- of verrekenmethode). Aldus betaalt de bestuurder of commissaris effectief (in de meeste situaties) het Nederlandse tarief over de betreffende beloning. In een besluit van 18 juli 2008 heeft de staatssecretaris echter goedgekeurd dat bestuurders en commissarissen -onder voorwaarden- met betrekking tot hun in het buitenland verkregen [...]

Meer nieuws

LET’S TALK!


    Ga naar de bovenkant