HOME2021-10-08T08:53:51+02:00

OVER LIMES INTERNATIONAL

Mensen en bedrijven die over landsgrenzen opereren, kunnen niet zonder gespecialiseerde integrale fiscaal-juridische ondersteuning. LIMES international biedt al ruim dertig jaar integrale dienstverlening op het gebied van corporate tax, employee tax, social security, VAT & customs, legal en immigration. Disciplines die we, als one-stop-shop, onder één dak aanbieden. We ontzorgen en faciliteren, zodat u kunt excelleren in internationaal zakendoen.

LIMES international stelt kritische vragen, verkent nieuwe mogelijkheden en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag. We adviseren u over grensoverschrijdende activiteiten en helpen u bij het implementeren van deze adviezen. Als de wereld uw speelveld is, staan onze toegewijde adviseurs klaar om u te ondersteunen bij internationale vraagstukken.

Corporate story

WAAROM LIMES?

“In de samenwerking met LIMES waardeer ik de professionaliteit, de korte lijnen en het persoonlijke contact. Die professionaliteit vindt zeker ook zijn beslag in LIMES academy en in de zowel regionale als landelijke zichtbaarheid bij onder meer wijzigingen in wet- en regelgeving.”

Marlon van Leeuwen, LEIDEN UNIVERSITY

“LIMES betekent voor mij expertise met een personal touch! Advies op maat maar in de wetenschap dat ook nagedacht en meegedacht is buiten het specifiek gevraagde.”

Henrik-Jan Rinner, ADO Den Haag

“We have been using LIMES international for tax advise and tax submissions for our expatriates to great satisfaction – the combination of a strong personal touch, proactivity and a high level of competence brings a unique value proposition to the table – on top the LIMES people are friendly and easy to deal with.”

Peder Winther, KUEHNE + NAGEL

“LIMES betekent voor mij professionele, goed doordachte antwoorden op eenvoudige vragen en concrete handen bij de uitwerking van deze doordachte antwoorden zonder overbodig werk. Met LIMES erbij klopt het!”

Edwin Flooren, STUCOMM

“Medewerkers naar het buitenland sturen of uitzenden is complex en ingewikkeld. Dit vraagt om expertise en focus. Waar wij als specialist klanten helpen bij veiligheid en zekerheid is LIMES international vooral de specialist met focus op belasting en wetgeving. Hier vullen we elkaar goed aan voor werkgevers met internationale arbeid. Goede en prettige partners om mee samen te werken. Ook op het gebied van LIMES academy.”

Michel Teunisse, AON RISK SOLUTIONS

NEWSFLASH
Meer nieuws

NEWSFLASH

Intrekking vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen kan financieel nadeel opleveren

5 augustus 2022|

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de goedkeuring voor de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen ingetrokken. Voor ingezetenen van Nederland die een dergelijke beloning ontvangen van een buiten Nederland gevestigde entiteit kan dit een financieel nadeel opleveren. Wat is hier aan de hand? Ingezetenen van Nederland vermelden hun wereldinkomen in hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, waaronder hun eventuele beloningen als bestuurder of commissaris bij buitenlandse entiteiten. Deze beloningen zullen doorgaans ook belast worden in het land van vestiging van de buitenlandse entiteit. Ter voorkoming van dubbele heffing (dezelfde beloning in zowel Nederland als in het buitenland belast) heeft Nederland met veel landen belastingverdragen gesloten. In de meeste verdragen past Nederland deze voorkoming toe door toe te staan dat de buitenlandse belasting verrekend mag worden met de over het wereldinkomen verschuldigde Nederlandse belasting (credit- of verrekenmethode). Aldus betaalt de bestuurder of commissaris effectief (in de meeste situaties) het Nederlandse tarief over de betreffende beloning. In een besluit van 18 juli 2008 heeft de staatssecretaris echter goedgekeurd dat bestuurders en commissarissen -onder voorwaarden- met betrekking tot hun in het buitenland verkregen [...]

Beleid vaste inrichting BTW aangepast

12 juli 2022|

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie (case Danske Bank) heeft Nederland het beleid inzake een vaste inrichting aangepast. Een vaste inrichting vormt samen met het hoofdhuis één belastingplichtige, waardoor er geen BTW-heffing optreedt bij onderlinge (‘interne’) prestaties. De beleidswijziging gaat over de situatie dat een vaste inrichting óf het hoofdhuis deel uitmaakt van een fiscale eenheid (BTW). Op dat moment wordt de band tussen de vaste inrichting en het hoofdhuis als het ware verbroken en vallen onderlinge prestaties wél onder BTW-heffing. Dan gelden de normale BTW-regels en er is een verplichting tot het uitreiken van een factuur. Als de vaste inrichting te maken heeft met van BTW vrijgestelde prestaties, dan leidt deze beleidsaanpassing tot kostenverhogende niet-aftrekbare BTW.

Meer nieuws

LET’S TALK!


    Ga naar de bovenkant